კონტაქტი

შპს “ბრილი”

℁ თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 37

✆ (+995 32) 215-97-97; (+995 32) 215-97-98

📧 info@brili.ge

დირექტორი

🙋 კახა გოგრიჭიანი

✆ (+995) 599 14-61-50

📧 kaxa.gogrichiani@brili.ge